lá cải.org

 1. Gia Đình - Vụ thiêu sống cả nhà con trai: Thủ phạm là bố đẻ

  ·

  Thiêu sống được cả nhà con trai thì có đến bốn nghi phạm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi. Phương pháp loại suy nào đã đem lại kết luận xuất sắc thế ạ?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…