lá cải.org

 1. Giáo Dục - Trung Quốc sẽ thành lập kênh truyền hình Biển Đông phủ sóng "Tam Sa"

  ·

  "Tôi xin thông báo... để ngài biết rằng tôi lấy làm vô cùng xúc động...Khi được tin quân lính của ngài... đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Nhân dịp này, xin ngài hãy nhận lấy ở chúng tôi lòng biết... biết... ơn... ơn... ơn... sâu... sắc... nhất..." (Aziz Nesin).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Cải con

   nhằm lúc 10:22:56 20/3/13, Cải con rằng:

   Anh em báo giáo dục chuẩn bị nhận giấy mời đi họp báo kiếm phong bì nhé!
   10
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 12:07:36 20/3/13, capthoivu rằng:

   nghe cái giọng hớn hở của thằng phóng vin thì chắc nó là người tầu, mặc dù cũng bắt chước anh quất đổ lỗi cho cậu thư ký thiếu chữ "xấc xươc" hay "ngang ngược" gì đó, nó cũng ráng thêm vào cái dấu ngoặc kép.
   Cũng lạ, làm ăn gì mà thiếu tin đến nỗi cứ copy bài của tụi tầu rùi thêm vào dấu ngoặc kép là xong??? Sao không ráng thêm vào chữ "kinh hoàng" hay "ghê tởm" trước chữ tung kủa cho nó hay hơn chút?
   8
  • hình chộp của Vô Danh

   nhằm lúc 15:58:17 20/3/13, Vô Danh rằng:

   Giật cái tit ngu như bò! Nhục!
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…