lá cải.org

 1. Giáo Dục - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: "Tôi hỏi nó, nó nói không liên quan gì!"

  ·

  Xin lỗi các bạn đang dùng bữa nhé, nhưng quê tôi người ta hay trả lời cho những câu như thế này bằng câu "Thế nói nói mày ăn cứt mày cũng ăn à?"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Người Trồng Cải

   nhằm lúc 21:01:52 19/3/13, Người Trồng Cải rằng:

   Nó hỏi tôi tôi cũng trả lời vậy.
   11
  • hình chộp của Decimo

   lại nhằm lúc 21:40:40 19/3/13, Decimo rằng:

   thế có thằng ngu nào bị hỏi "mày có giết người không?" mà lại trả lời "có" không nhỉ thưa đồng chí Chủ tịch tỉnh?
   24
  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 04:30:05 20/3/13, hh rằng:

   Quả là một bằng chứng ngoại phạm đầy thuyết phục và đanh thép, như các cụ vẫn thường nói: Miệng nhà quan có gang có thép.
   26
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 21:57:37 20/3/13, An An rằng:

   Không chỉ có nó đâu. Vợ nó, là con gái tôi cũng bảo vậy mà...
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…