lá cải.org

 1. Giáo Dục - Thanh niên ngồi lên tượng đài vua Lý Thái Tổ có thể là chụp ở Bắc Ninh

  ·

  Thế thì ngồi hụt rồi. Tượng ở Hà Nội đẹp hơn, vua Lý đang ở đó. Mời thanh niên xuống Hà Nội ngồi cho đúng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Cáo Già

   nhằm lúc 22:11:48 19/3/13, Cáo Già rằng:

   Bố tiên sư mấy thằng điên thích nổi tiếng bằng mọi cách.
   10
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 10:25:46 20/3/13, Cải con rằng:

   Nó ngồi phía dưới chứ có ngồi lên tượng đâu thằng kia?Vả sưng mồm giờ.
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…