lá cải.org

 1. Công Lý - Gặp lại "lão khùng" 10 năm ôm xác vợ ngủ

  ·

  Người ta nói anh khùng nhưng đối với em thì anh không khùng, đối với em thì anh là người hùng, xa anh vài ngày em đã nhớ nhung, hôm nay em vượt suối băng rừng, em về thăm anh tủi tủi mừng mừng, tay cầm tay biết nói chi cho cùng...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của X

   nhằm lúc 08:26:36 21/3/13, X rằng:

   Tha cho người ta đi. Có ăn thua chi tới tổ tiền ông bá cha mẹ nhà báo đâu.
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…