lá cải.org

 1. Tin Tức Online - Đề cử Lan Phương làm Đại sứ Du lịch: Phải chờ Lý Nhã Kỳ!

  ·

  Đây tôi cho mớ bùi nhùi với chai dầu hỏa, ai đốt dí vào mông cho cổ nhanh nhanh giùm cái, cả nước cảm ơn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:54:42 21/3/13, Hai Ly rằng:

   Cái này người ta gọi là chó già giữ xương, gặm thì không được mà bỏ thì không muốn bỏ
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…