lá cải.org

 1. Dân Trí - Kim Jong-un thị sát tập trận bằng máy bay không người lái

  ·

  Thế Kim Jong-un lái hay là gió lái đây?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vãi cải

   nhằm lúc 23:26:20 21/3/13, vãi cải rằng:

   Anh Ủn "lái gió"
   14
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 23:29:32 21/3/13, An An rằng:

   Câu hỏi của tôi là: "Ủn lái, hay Người lái?"
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…