lá cải.org

 1. VTC - Rút lui, nước cờ cao của Lý Nhã Kỳ?

  ·

  Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ / Chơi nước cờ cao, gặp vận bĩ / (Hai câu này là của Nguyễn Vỹ / Mà "thi sĩ" hay là gì nhỉ?)

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bungbia

   nhằm lúc 22:50:44 21/3/13, bungbia rằng:

   Thi là đi thi, sĩ là dĩ diện. Thi sĩ là đi thi coi ai sĩ diện hơn ai.
   8
  • hình chộp của Sg

   lại nhằm lúc 12:23:26 22/3/13, Sg rằng:

   Like mạnh từ "thi sĩ".
   13
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…