lá cải.org

 1. VnExpress - Trung Quốc khoe ảnh tập trận ở Biển Đông

  ·

  Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không có máy ảnh, không có trận, hay không có biển Đông mà im ru vậy?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Mơ chua

   nhằm lúc 00:42:16 22/3/13, Mơ chua rằng:

   Ta là những người vô sản chân chính, Cải ạ.
   19
  • hình chộp của panpan

   lại nhằm lúc 09:50:53 22/3/13, panpan rằng:

   Ta tự hào là đang khoe giúp Tung Của đấy
   9
  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 10:04:43 22/3/13, Hai Ly rằng:

   Không có não
   15
  • hình chộp của Mất nước

   lại nhằm lúc 14:52:35 22/3/13, Mất nước rằng:

   Đau lòng quá cải ơi.
   8
  • hình chộp của mutat

   nhằm lúc 14:47:05 23/3/13, mutat rằng:

   Chúng ta chả có gì hết, vô sản mà, Cải đừng bới nhục ra nữa
   10
  • hình chộp của Chen

   lại nhằm lúc 20:04:12 23/3/13, Chen rằng:

   Đơn giản chúng ta không thích...khoe
   9
  • hình chộp của Hoàng Diệu

   nhằm lúc 22:33:59 03/4/13, Hoàng Diệu rằng:

   Lời bình của anh rất tuyệt!
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…