lá cải.org

 1. Tiền Phong - Ba công an trấn lột tiền gái mại dâm

  ·

  Gửi bạn nào đã đóng góp link này cho tôi: Cảm ơn bạn, nhưng lần sau bạn phải nhanh chân hơn nữa, vì xã hội ta chuyển mình từng giờ. Hôm nay người ta đã tha ba anh công an này hết trọi rồi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Điên thật

   nhằm lúc 03:00:54 22/3/13, Điên thật rằng:

   link chết rồi.
   10
  • hình chộp của Chuông rè

   lại nhằm lúc 14:32:48 22/3/13, Chuông rè rằng:

   Rằng tôi chút phận đàn bà
   Bán dâm thì cũng người ta thường tình
   Cớ sao anh chẳng thường tình
   Anh trấn, anh lột, anh anh rình, anh xem
   Chém cha ái kiếp hồng nhan...
   Bán dâm còn bị công an cướp tiền
   20
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…