lá cải.org

 1. Công Lý - Ngôi sao từng đóng 400 phim khiêu dâm qua đời

  ·

  Nên tổ chức quốc tang.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 17:31:40 22/3/13, Kenny rằng:

   Và nhớ phong cho ổng danh hiệu " Nghệ Sĩ Nhân Dâm ".
   26
  • hình chộp của Tèo

   lại nhằm lúc 17:40:00 22/3/13, Tèo rằng:

   Vì đang trên báo công Lý
   11
  • hình chộp của bin

   nhằm lúc 22:04:16 24/3/13, bin rằng:

   Nhiều người chỉ muốn xin tí CÔNG LÝ mà có được đâu, ổng coi như ngậm cười nơi chín suối rồi !!
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…