lá cải.org

 1. Dân Trí - Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì... chỉ tiêu 50 triệu

  ·

  Xưa Bà Triệu đánh giặc Ngô dữ quá, giặc sợ, có câu "Hoành qua đương hổ dị / Đối diện Vương Bà nan" (Vung giáo/cầm ngang cây giáo chống hổ dễ / Giáp mặt vua Bà khó). À, tại vì chữ "múa gậy" nó làm em nhớ chữ "vung giáo" thôi, chứ em không bảo các bác là giặc Ngô đâu. Các bác là một loại giặc khác.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Chuông rè

   nhằm lúc 19:13:37 22/3/13, Chuông rè rằng:

   Nguyên văn Hán - Anh:

   "Trật tự múa gậy stop xa dị
   Lệnh ban tiêu chỉ 50 chai"

   Tạm dịch:
   "Trật tự vung cây chặn xe dễ
   Cũng vì chỉ tiêu 50 triệu"
   16
  • hình chộp của Vuhaichau

   lại nhằm lúc 15:35:33 23/3/13, Vuhaichau rằng:

   Con cháu min đơ và min toa đang làm những gì ông cha lúc trước đã làm.
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…