lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Gã 'Hoạn Thư' hạ sát người yêu rồi bỏ trốn

  ·

  Thương thương thay! Tên con gái kiếp con trai!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 08:35:50 25/3/13, Hai Ly rằng:

   Gã đã trốn kỹ rồi, nhưng bức xúc quá bèn ló măt ra chửi một câu: Đồ nhà báo ngu, tao đường đường nam nhi trai tráng hàng họ đầy đủ thế này mà nó lấy tên con đàn bà đặt cho tao, không biết nó có não không nữa
   11
  • hình chộp của Theodore Roberts

   lại nhằm lúc 18:42:28 26/3/13, Theodore Roberts rằng:

   "Tuy nhiên, khi nhìn thấy nạn nhân, người dân phát hiện cô em chồng của chị H. đã tử vong tự lúc nào", hàng xóm nhà chị H chắc chắn là bà con của Edogawa Conan.
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…