lá cải.org

 1. Kiến Thức - Anal sex khó "lên đỉnh"... dễ gây bệnh

  ·

  Các bạn đọc bài này đi, có nhiều kiến thức lắm. Trong đó có hai cái làm tôi bất ngờ nhất: "Anal sex thực chất là một hành vi quan hệ tình dục qua hậu môn""Các đối tượng thường quan hệ theo kiểu anal sex gồm có: dị tính luyến áiđồng tính luyến ái."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bin

   nhằm lúc 21:56:35 24/3/13, bin rằng:

   thế ngoài đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái chẳng hay còn loại nào khác ? Anh chị phóng viên là thú tính luyến ai, ngu tính luyến ái hay là tóm gọn lại là báo tính luyến ái ?
   36
  • hình chộp của Tiêu A Chảy

   lại nhằm lúc 22:01:40 24/3/13, Tiêu A Chảy rằng:

   "Sao lại nói thế, chẳng phải mày chửi bố mày à, tao toàn anal sex với mẹ mày mới đẻ ra mày đấy con ạ" - lời bố cu phóng viên
   9
  • hình chộp của Điên thật

   nhằm lúc 08:06:36 25/3/13, Điên thật rằng:

   @bin: có thú tính luyến ái nữa.
   10
  • hình chộp của Củ Cải

   lại nhằm lúc 09:27:06 25/3/13, Củ Cải rằng:

   Tức là vẫn còn chừa lại đơn tính!!!
   10
  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 10:05:32 25/3/13, maomeo rằng:

   Hay thằng phóng viên có thể kéo trym tự anal sex với bản thân mình?
   12
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 13:32:37 25/3/13, capthoivu rằng:

   thằng phóng vin con nhà páo chắc bị anal sếch nhìu quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo chứ gì, viết mà cứ như đang ngủ gật hé hé
   9
  • hình chộp của az

   nhằm lúc 18:48:05 25/3/13, az rằng:

   tượng sứ mít đóc mà tỏ ra nguy hiểm.
   9
  • hình chộp của Nhảm

   lại nhằm lúc 15:39:43 27/3/13, Nhảm rằng:

   Thật hết đỡ nổi với anh phóng viên và các com-mần-tơ.
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…