lá cải.org

 1. VnMedia - Thuê bao 3G của Viettel không đọc được báo Nhân dân?

  ·

  Nhưng vì sao ngài lại muốn vào báo Nhân dân, thưa ngài Xổm Xặc Kiệt Xụ Ra Nôn?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 08:31:24 25/3/13, Hai Ly rằng:

   Vậy nên cứ phải miễn cưỡng đọc "quan làm báo"
   17
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…