lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Tàu ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn cháy nóc cabin

  ·

  "Ôi cái tình anh em nó mới ấm áp làm sao!" vừa ngồi hơ tay quanh cái ca bin cháy, ngư dân vừa tấm tắc như vậy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 23:02:40 24/3/13, mitdac rằng:

   Phạm thượng! TQ nào? Tàu lọa đấy!
   16
  • hình chộp của Điên thật

   lại nhằm lúc 08:04:15 25/3/13, Điên thật rằng:

   thiên triều ban lửa cho, sướng nhé!
   24
  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 13:29:58 25/3/13, capthoivu rằng:

   giống giống như khi đưa tin "công an bắn cháy xe bọn cướp"
   Vô cảm đến mức thế thì tin đồn vn thành khu tự trị của trung cuốc là gần đến 100% sự thật
   14
  • hình chộp của ccc

   lại nhằm lúc 08:28:25 26/3/13, ccc rằng:

   lời bình xuất sắc
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…