lá cải.org

 1. VnExpress - Mẹ chồng Hà Tăng kể chuyện làm giàu

  ·

  Đặt cái tít thế này là không biết lo xa. Chẳng lẽ mai kia lại phải vào sửa thành "Mẹ chồng Hà Tăng (cũ)" hay "Mẹ chồng Hà Tăng (trước đây)" hay "Mẹ chồng Hà Tăng (trước 75)?"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 01:35:15 26/3/13, hh rằng:

   Chắc lại là câu chuyện bán 2 trái trứng được 4 xu. Có khác là cái kết thúc thôi: "Cuối cùng, tôi gặp được chồng tôi bây giờ."
   17
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 07:41:22 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Nếu có chuyện đó xảy ra, thì lại đặt tít: Cựu mẹ chồng Hà Tăng…
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…