lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Khởi công nhà máy Samsung dạng lớn nhất thế giới tại VN

  ·

  Ý là nhà máy chàng hảng đó hả?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mam

   nhằm lúc 23:28:45 25/3/13, mam rằng:

   Giờ thi TT cũng quen la liếm rồi có khác!
   14
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 07:39:27 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Nhà máy dạng háng
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…