lá cải.org

 1. Đất Việt - ’Yêu’ trên sao Hỏa như thế nào?

  ·

  Bước 1: Xin đi nhờ...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mam

   nhằm lúc 23:24:57 25/3/13, mam rằng:

   Trước còn xin được, giờ thì xin ai? Dân thì đang đói khổ, rồi lại bị ức hiếp cả trong nước lẫn ngoài biển, không lo, lại đi....Mả cha cái bọn báo chí CM chúng mày!(Xin lỗi mọi người, nhưng thếnày thì thật hết chịu nổi)
   24
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 10:19:24 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Cách dễ nhất là bắt chước cô gì đóng phim cấp 3 sắp được lên không gian đó
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…