lá cải.org

 1. Dân Trí - Big C Hà Nội: Cờ Trung Quốc ở đâu ra, chúng tôi không biết!

  ·

  Ngu quá! Cờ Trung Quốc là do Tăng Liên Tùng, người ở Thụy An, tỉnh Chiết Giang, thiết kế ra. Bình thường cờ có một sao lớn tượng trưng cho Đảng Cộng sản quang vinh, bốn sao nhỏ tượng trưng cho bốn giai cấp công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại xuất hiện sao nhỏ thứ năm, tượng trưng cho giai cấp đầy tớ, ở đợ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tèo

   nhằm lúc 16:41:25 26/3/13, Tèo rằng:

   Tưởng ngôi sao thứ 5 tượng trưng cho 16 vàng, 4 tốt?
   26
  • hình chộp của X

   lại nhằm lúc 18:54:36 26/3/13, X rằng:

   Mình mới nghiên cứu vụ 6 sao này trên mấy blog, thấy..hic hic. Các bạn tự tìm hiểu đi vậy, có anh gg kìa.
   15
  • hình chộp của lebinh

   nhằm lúc 19:47:04 28/3/13, lebinh rằng:

   quá độc_cực đã
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…