lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Trung Quốc tấn công tàu Quảng Ngãi: sai trái và vô nhân đạo

  ·

  Nó có súng mình có dao găm. Nó bóp cò mình nói cà... cà... cà lăm.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 16:22:18 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Các vị làm như vậy là sai…ai…ai, vô nhân đạo…ạo…ạo. Tiếng kêu tuyệt vọng rơi vào khoảng không tối tăm
   13
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…