lá cải.org

 1. Người Lao Động - Phan trong tôi

  ·

  Tôi chỉ biết một người có quyền nói câu này, nhưng người đó mất lâu rồi. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Nhàn, thân mẫu của chí sĩ Phan Bội Châu. Bất cứ ai khác nói vậy cũng là đồ hỗn láo dốt nát.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 16:20:59 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Ai? Phang cái gì vào trong mày?
   25
  • hình chộp của maomeo

   lại nhằm lúc 17:34:49 26/3/13, maomeo rằng:

   Phải gọi là mất dạy mới đúng.
   12
  • hình chộp của Mơ chua

   nhằm lúc 00:27:17 27/3/13, Mơ chua rằng:

   Bọn người lao động này chỉ có chém gió để câu view, đầu éo có óc, chỉ có shit, làm gì có khái niệm dốt hay mất dạy? Chửi bọn này, tôm còn hiểu nhanh hơn chúng nó
   15
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…