lá cải.org

 1. Người Lao Động - Triều Tiên "nhắm tên lửa, pháo binh vào Mỹ"

  ·

  Thằng Mỹ chết nhé! Trước tiên là bắn tên lửa. Sau khi bắn hết (cỡ mười lăm hai chục phút chi đó) thì quăng pháo binh lên.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 17:29:23 26/3/13, maomeo rằng:

   Sau đó còn bộ binh, công binh,... rồi cuối cùng đến dân chúng. Riêng ban lãnh đạo ở lại.
   23
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 07:53:38 27/3/13, Hai Ly rằng:

   Nữa đêm giờ tý trống canh ba
   Thoát tiến lên thành phá lũy ra
   Một tướng xông vào trong cửa hiểm
   Hai quân đứng nép tựa bên hà.
   Quân ta ta đổ lộn cùng quân nó
   Nước nó giao hòa với nước ta
   Đánh đoạn rút về lau khí giới
   Tìm nơi vũ khố để can qua.
   14
  • hình chộp của quahay

   nhằm lúc 11:59:24 27/3/13, quahay rằng:

   Sau khi bắn hết tên lửa, Triều Tiên làm phát bay toàn bộ pháo binh qua Mỹ. Ít lâu sau nhiều pháo binh lên đài ca ngợi nước Mỹ thiên đường tự do. Nghe vậy bộ binh, công binh, bệnh binh... xếp hàng được xin bắn.
   13
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…