lá cải.org

 1. VnExpress - Không thích 'yêu' bằng miệng, phải nói gì với anh ấy?

  ·

  Nói gì cũng được nhưng đừng dùng nguyên âm i.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của crow

   nhằm lúc 20:38:07 27/3/13, crow rằng:

   Nói là em chưa học nhạc viện (khoa kèn)
   12
  • hình chộp của bungbia

   lại nhằm lúc 15:44:04 28/3/13, bungbia rằng:

   Nói: á, á, ứ, ứ ....
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…