lá cải.org

 1. VnExpress - 'Oral sex' sợ lây bệnh tình dục

  ·

  Các bạn có để ý dạo gần đây càng ngày càng có nhiều bài báo nói về oral sex không? Đó chính là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy người dân đã được mở miệng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 21:52:50 27/3/13, An An rằng:

   Vâng, và mở miệng ra một cái là...
   18
  • hình chộp của bekinh

   lại nhằm lúc 22:18:19 27/3/13, bekinh rằng:

   Mở miệng mà ko nói được và câm nín ngậm bồ hòn làm ngọt.
   14
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 06:03:50 28/3/13, Kenny rằng:

   Há miệng mắc khoai.
   22
  • hình chộp của Markku Kèn Khủng

   lại nhằm lúc 09:48:14 28/3/13, Markku Kèn Khủng rằng:

   Nếu đầu óc dân chúng chỉ đủ để nhai đi nhai lại những kiến thức kiểu này, thì không hiểu mồm của dân chúng tiếp thu được cái thế nào nữa
   13
  • hình chộp của la cai nho

   nhằm lúc 10:23:33 28/3/13, la cai nho rằng:

   mở miệng ra cho cái tự do nó nhập vào...
   18
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…