lá cải.org

 1. Đất Việt - Ngay lập tức, không để ngư dân đơn độc!

  ·

  Ồ, lại một vị thần tiên! Cái "lập tức" của các vị, đối với chúng con đã là một nghìn năm trôi qua rồi...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Củ Cải

   nhằm lúc 23:21:44 28/3/13, Củ Cải rằng:

   Ê mấy thằng ngư dân kia, đi ra cùng chúng nó đi chứ!!!
   12
  • hình chộp của mơ chua

   lại nhằm lúc 09:07:44 29/3/13, mơ chua rằng:

   Và ngay bây giờ, ông đang phát biểu đơn độc...
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…