lá cải.org

 1. Đất Việt - Tướng Ngọ: "Không phạt xe không chính chủ, đội mũ rởm"

  ·

  Cuối cùng thì phi hay không phi?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 22:46:45 28/3/13, Kenny rằng:

   ...Mà chỉ cần tăng thêm 1.430đ một lít xăng là đủ răng đe rồi.
   16
  • hình chộp của bekinh

   lại nhằm lúc 08:19:59 29/3/13, bekinh rằng:

   1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
   12
  • hình chộp của Tèo

   nhằm lúc 11:34:48 29/3/13, Tèo rằng:

   ....vì ngân sách đã có nguồn thu bổ sung từ xăng. Congrats!
   15
  • hình chộp của Lá Mơ

   lại nhằm lúc 21:12:32 30/3/14, Lá Mơ rằng:

   Không biết Lá Cải còn ngó ngàng xem trang này có thêm bình luận nào không, nhưng hôm nay đang làm bài tập báo chí thì tìm thấy bài này. Giờ ông Ngọ cũng đi rồi, đọc cái bài này có một chút hoài cổ về cuộc đời của một vị quan, một vị tướng...
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…