lá cải.org

 1. Giáo Dục - Hình ảnh 7 'con mắt thần' trấn giữ Trường Sa của Việt Nam

  ·

  Tôi dám khẳng định ngày 14/3/1988 thì Cuba thức.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của a

   nhằm lúc 00:15:21 29/3/13, a rằng:

   Cuba thức nhưng lại chui vào chỗ tối tăm mù mịt, nôn khạc tùm lum.
   11
  • hình chộp của Chuông rè

   lại nhằm lúc 09:53:52 29/3/13, Chuông rè rằng:

   Tôi cũng dám khẳng đinh ngày 20/3/2013, "7 con mắt thần" này đã làm 1 giấc rất ngon lành!
   19
  • hình chộp của Tèo

   nhằm lúc 11:32:39 29/3/13, Tèo rằng:

   Tôi thì nghĩ mắt đang bị bệnh mắt đỏ.
   10
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 15:12:20 29/3/13, An An rằng:

   @Chuông rè: Và mơ một giấc mơ đẹp nữa!
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…