lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - 'Dâm tướng' của phụ nữ qua tướng học

  ·

  Tử vi xem số cho người / Mẹ thầy thì để cho ruồi nó bâu.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 11:38:30 30/3/13, maomeo rằng:

   Lỗi typo rồi Cải. "b" chứ không phải "r".
   17
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 19:45:49 30/3/13, capthoivu rằng:

   bài cũ rích, có cái hình vú bự quá, chắc là đại dâm?
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…