lá cải.org

 1. VTC - Cầu thủ 'chuẩn men' làm rung động thế giới thứ ba

  ·

  Thưa anh, "thế giới thứ ba" là một cụm từ được dùng phổ biến trong thời kì Chiến Tranh Lạnh, sau được dùng chung để chỉ các nước còn nghèo đói hoặc thiếu tự do, tạm nói một cách văn hoa là các nước đang phát triển. Nói vắn tắt, anh có thể dùng cụm từ này để chỉ đất nước anh, chứ không phải gia đình anh như cái cách anh đang dùng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…