lá cải.org

 1. Dân Việt - Dấu hiệu bất thường ở bãi phóng tên lửa Triều Tiên

  ·

  Coi chừng dẫm phải tên lửa đấy nhé.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 11:45:27 01/4/13, capthoivu rằng:

   nghe bãi bãi thấy ớn. Hồi còn nhỏ cứ nghe nói tới bãi mìn là sợ dẫm phải cứt
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…