lá cải.org

 1. Đất Việt - Tàu cá bị bắn, phải kiện TQ ra tòa án quốc tế

  ·

  Phải? Mày phải nhưng nó còn phải bằng hai mày!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bungbia

   nhằm lúc 01:36:03 31/3/13, bungbia rằng:

   ... nó phải bằng ba mày...
   15
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 08:29:13 02/4/13, capthoivu rằng:

   kiện đách gì? con mà dám đi kiện cha à?
   Muốn kiện trước hết phải "ly khai quan hệ cha con" như phim bộ HK hay nói
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…