lá cải.org

 1. Đất Việt - Công thức của Benny Ng: Thúy một bên, kiều nữ một bên

  ·

  Thúy xem lại cách lăng xê. Nếu được thì lần sau thuê hai người cho chắc: một nhà báo, với một người có đầu óc tí.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bungbia

   nhằm lúc 01:34:57 31/3/13, bungbia rằng:

   Ý nói Thúy là Thúy Kiều ???
   14
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…