lá cải

Vietnamnet Cụ rùa hồ Gươm 'quê' ở đâu?

·

"Tên Rùa, họ Cụ, vốn người Việt Đông / Giang hồ quen thói vẫy vùng / Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo / Hiện giờ sắp ngủm cù đeo..."

Đang gửi…