lá cải

AFamily Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris: Một mối tình ám ảnh đến đau đớn

·

Tác phẩm của Victor Hugo kết thúc, cũng là khi mọi mâu thuẫn, bi kịch được giải thoát – giải thoát bằng những cái chết đau đớn, để những con đường Pari còn vương mãi những tiếng khóc, những tiếng oán hờn, và những cơn gió buồn đến xác xơ lòng người. Một Pari trở lại yên ổn đến đau đớn! Một tình yêu mãnh liệt và vỡ tan... - Bài viết rất cảm động của thằng gù nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Đang gửi…