lá cải

Gia Đình Nguyệt Ánh: Không khó nói lời chia tay

·

Dùng 2 từ để nói về cuộc sống hiện tại của mình, chị sẽ nói gì? - "Hài lòng" - Sao lại hài lòng với sự dốt nát được nhỉ?

Đang gửi…