lá cải

Phụ Nữ Today Ngọc Thạch, Như Thảo tươi như cá hồi trên biển

·

Cách so sánh mới: tươi như cá hồi, hôi như cá hộp.

Đang gửi…