lá cải

VTC Bảng điểm "be bét" của Hoa khôi ĐH Văn hóa

·

Thì đã làm sao? Tôi đứng về phía Khánh Chi. Có tài mà không có sắc là tuồng vô dụng! Có sắc mà không có tài thì chỉ việc làm diễn viên, người mẫu...

Đang gửi…