lá cải

Phụ Nữ Today Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chip

·

Tuy rằng quý báo đã xóa đi, nhưng cái thời đại Internet này ấy mà, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, nay xin post lại lên đây cho người dưới nhổ lên người trên đái vào.

nhằm lúc 13:38 ngày 6/4/12, Thắng rằng:

mấy anh chị làm ở cái tờ báo này ăn nhiều quá đến đú người rồi hay sao vậy trời

nhằm lúc 13:16 ngày 24/7/12, Trần Nguyễn Uyển Nhi rằng:

Trời ơj, nhỏ mới chút xíu à mà cũng để ý, pó tay

nhằm lúc 14:39 ngày 24/12/17, Trần Phong rằng:

Vcl. Bó tay bó chân. Có xíu mà cũng để ý.
Đang gửi…