lá cải

Phụ Nữ Today Ngô Thanh Vân tay trong tay Johnny Trí Nguyễn dự tiệc

·

Trong khi đó tôi cùng nhau mấy thằng bạn uống cà phê Hàn Thuyên. Đời sao mà bất công quá!

Đang gửi…