lá cải

Người Đưa Tin Một anh chàng đẹp trai mang súng trong xe hơi

·

Chàng đẹp trai vô tâm là anh...

nhằm lúc 16:57 ngày 13/11/11, 2F rằng:

chắc là người yêu của bạn phóng viên.

nhằm lúc 18:10 ngày 13/11/11, ToanDuong rằng:

Một CHIẾC súng! Vãi... học!

nhằm lúc 13:54 ngày 14/11/11, VoDanh rằng:

dap trai súng to
Đang gửi…