lá cải

Vietnamnet Ghê rợn nữ sinh Bắc Ninh rạch áo, đánh bạn

·

Nếu việc này là ghê rợn thì cả Việt Nam là một bãi tha ma.

nhằm lúc 21:48 ngày 13/11/11, T rằng:

cái bài báo này riêng cái tên đã thấy chuối cả nải. Không đọc 1 lấn.
Đang gửi…