lá cải

Vietnamnet Phụ nữ giả vờ 'lên đỉnh' để giữ chồng?

·

Con người dài gần chục gang tay / Mà cái lũ Việt Nam Net này chúng nó thấy mỗi nửa gang.

Đang gửi…