lá cải

Vietnamnet Nóng rãy quan hệ Mỹ - Trung

·

Ai bảo người ta đang quan hệ ông lại thò tay vào?

nhằm lúc 16:21 ngày 8/12/11, Ha ha rằng:

Thật là vãi luyện với bình của admin! :))

nhằm lúc 9:28 ngày 9/12/11, kinh hoàng rằng:

đâu mà,bác í chỉ dám thò nhiệt kế vào thôi=))
Đang gửi…