lá cải

Dân Trí Hoàng Hải tay trong tay với một cô gái lạ

·

Trước lạ sau quen. Quả vậy, cổ vừa quay lưng lại thì nhiều anh reo lên "A, thì ra là cái mông này, lạ gì nó!"

nhằm lúc 16:35 ngày 6/5/12, mitdac rằng:

Dạo này bọn gái nước lọa bị sao ta chăn hơi bị nhiều, hôm trước là Ngọc Ngoan. Phát huy đi các anh, trả thù cho ngư dân ta!
Đang gửi…