lá cải

Dân Trí Ngắm thân ngọc ngà của siêu mẫu đồ lót

·

Để các bạn hiểu về nỗi nhục của một đât nước nghèo hèn, xin chép lại đoạn đối thoại giữa siêu mẫu và phóng viên, như sau: "Bà mặc đồ lót là để chúng mày ngắm đồ lót đấy chứ?" "Dạ em cũng biết, nhưng đồ lót của chị đắt lắm em mua hổng nổi, nên em mới ngắm chị..." "Thằng khố rách áo ôm, thế tao thì mày mua nổi à?"

nhằm lúc 21:36 ngày 7/10/12, Tony Tèo rằng:

"Thằng nào thấy nhục thì cứ nhục, còn mình đéo thấy nhục gì cả, khục khục. Ngắm đồ lót sướng bỏ mẹ, no cả mắt", các nhà báo showbiz khắp cả nước đồng thanh nói.

nhằm lúc 23:04 ngày 7/10/12, mitdac rằng:

Anh Cải ơi, có lẽ trước khi hy vọng PV biết viết thì phải dậy họ biết đọc đã , ít ra là đọc được Lá cải
Đang gửi…