lá cải

Kênh 14 Hà Hồ nổi bật trên phố với siêu xe 10 tỷ

·

Ấy là siêu xe nổi bật đấy chứ có phải Hà Hồ gì đâu, sao cướp trắng công của cái xe vậy?

nhằm lúc 20:19 ngày 7/3/13, panpan rằng:

Chuyện này làm liên tưởng đến chuyện cưỡi ngựa đẹp bên tàu nhỉ.
Đang gửi…