lá cải

VnExpress 'Phần lớn cảnh sát giao thông đều rất tốt'

·

Phần tay tốt, phần chân tốt, phần bụng tốt, phần nọng tốt, tốt cả, chỉ có phần não phần tim là vừa nhỏ vừa không tốt.

nhằm lúc 22:18 ngày 8/3/13, Ha ha rằng:

Hai quả cũng không tốt lắm vì hay rượu say...

nhằm lúc 23:50 ngày 8/3/13, mitdac rằng:

Cô gái dẫn người yêu về giới thiệu: Anh ấy là CSGT nhưng là người tốt

nhằm lúc 1:36 ngày 9/3/13, panpan rằng:

Phần mõm và bụng là tốt nhất, ảnh ăn được cả giấy polyme!

nhằm lúc 7:20 ngày 9/3/13, capthoivu rằng:

phần tay và chân cực tốt, đấm đá chết bao nhiêu là người rồi hê hê hê. Hỏi cô Kim Tuyến thì biết

nhằm lúc 9:26 ngày 9/3/13, Hai Ly rằng:

Trong con người CSGT, chỉ có phần bụng là lớn nhất, vì vậy bụng cũng là phần tốt nhất

nhằm lúc 14:33 ngày 9/3/13, Dưa Cải rằng:

Cải nhận xét hay lắm nhưng còn thiếu một phần tốt đó là lý lịch tốt.

nhằm lúc 19:27 ngày 9/3/13, Phong rằng:

Chỉ tiêu tốt. Thực ra thì đây mới là phần đáng quan tâm nhất.

nhằm lúc 21:20 ngày 9/3/13, a rằng:

Bài này cũng sai, theo tôi thì "tất cả cảnh sát giao thông đều tốt nhưng một số còn tốt hơn."
Đang gửi…