lá cải

Người Đưa Tin Gã 'Hoạn Thư' hạ sát người yêu rồi bỏ trốn

·

Thương thương thay! Tên con gái kiếp con trai!

nhằm lúc 8:35 ngày 25/3/13, Hai Ly rằng:

Gã đã trốn kỹ rồi, nhưng bức xúc quá bèn ló măt ra chửi một câu: Đồ nhà báo ngu, tao đường đường nam nhi trai tráng hàng họ đầy đủ thế này mà nó lấy tên con đàn bà đặt cho tao, không biết nó có não không nữa

nhằm lúc 18:42 ngày 26/3/13, Theodore Roberts rằng:

"Tuy nhiên, khi nhìn thấy nạn nhân, người dân phát hiện cô em chồng của chị H. đã tử vong tự lúc nào", hàng xóm nhà chị H chắc chắn là bà con của Edogawa Conan.
Đang gửi…