lá cải

VnExpress Những người mới tập... giàu

·

Đăng lên là nhờ cái bình luận sâu sắc này: Hãy nhìn mọi vấn đề từ nhiều chiều, đừng hời hợt như thế. Nói thật với bạn, tôi mà có tiền chẳng tội gì tôi không hưởng thụ.

Đang gửi…